УКР
РУС
  • +38 (067) 962-24-42
  • +38 (050) 239-68-92
Заказать звонок
Вопрос/ответ
Вопрос:Закінчилася касова книга: яка нумерація сторінок в новій?
Ответ:

Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника установи/підприємства, який на це уповноважений керівником. Якщо протягом календарного року закінчується касова книга, книга реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, то нумерація сторінок повинна розпочинатись з «1».При цьому нумерація прибуткових та видаткових касових ордерів повинна продовжуватись, незалежно від того, що протягом року заведена нова книга реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів з метою уникнення касових ордерів з однаковими номерами.

Вопрос:Зберігання Z-звітів є обов'язковим?
Ответ:

Згідно із законом №265 обов’язки суб’єкта господарювання, який здійснює розрахункові операції, зокрема:

- забезпечувати зберігання використаних КОРО та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення (п. 6);

- щоденно друкувати на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій (п. 9);

- друкувати або створювати в електронній формі на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років (п. 10).

Крім цього, суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечувати зберігання використаних КОРО та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення.

Вопрос:Как действовать при отсутствии электричества или поломке РРО?
Ответ:

На период выхода из строя РРО(Регистраторов расчетных операций) и осуществления его ремонта, проведение расчетных операций будет осуществляться с использованием книги учета расчетных операций и расчетной книжки или с применением, должным образом, зарегистрированного резервного РРО. Это касается также временного отключения электроэнергии — не более, чем на 7 рабочих дней. А вот на период выхода из строя программного РРО проведение расчетных операций не будет осуществляться до момента устранения неисправностей.

Вопрос:Какие документе РРО нужно хранить?
Ответ:

Порядок регистрации и применения регистраторов расчетных операций, применяемые для регистрации расчетных операций за товары (услуги), утвержденного приказом Минфина от 14.06.2016 г.. №547 (далее - Порядок №547), субъекты хозяйствования, которые используют регистраторы расчетных операций ( далее - РРО) для осуществления расчетных операций в наличной и / или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также осуществление операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода, обязаны, в частности:

  • в конце рабочего дня (смены) создавать в бумажной и / или электронной форме (кроме автоматов по продаже товаров (услуг)) фискальные отчетные чеки при осуществлении расчетных операций (абз. 8 п. 4 разд. ИИИ Порядка №547)
  • обеспечивать соответствие сумм наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, а в случае использования расчетной книжки - общей сумме продажи по расчетным квитанциям, выданным с начала рабочего дня (абз. 11 п. 4 разд. ИИИ Порядка № 547)
  • создавать в бумажной и / или электронной форме X-отчеты, Z-отчеты и другие документы, предусмотренные документацией на РРО, в соответствии с законодательством (абз. 13 п. 4 разд. ИИИ Порядка №547)
  • хранить на месте проведения расчетов регистрационное удостоверение и последнюю справку о опломбирования РРО или их копии (абз. 15 п. 4 разд. ИИИ Порядка №547).
Вопрос:Що є товарами медпризначення з метою застосування РРО?
Ответ:

Нагадуємо, що  відповідно до абз. 13 ст. 2 Закону України від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (із змінами та доповненнями) вироби медичного призначення (медичні вироби) – будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів.

Вопрос:Як замінити застарілий РРО?
Ответ:

Процедура зняття з реєстрації РРО, у яких минув термін служби, описана в Порядку реєстрації, опломбування і застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), який затверджено наказом ДПАУ від 05.12.2000р. № 614. Так, згідно п. 2.11 цього Порядку подається заява в довільній формі в податкову інспекцію, де зареєстрований РРО. Перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно зняти з обліку, про що робиться оцінка в реєстраційному посвідченні, і розпломбування у центрі сервісного обслуговування. При скасуванні реєстрації посадова особа органа ДПС вилучає реєстраційне посвідчення, довідку про опломбування, робить відповідний запис у Книзі реєстраторів розрахункових операцій і виписує довідку про скасування реєстрації РРО за установленою формою.
По закінчення терміну служби, встановленого в технічній документації на РРО, що відповідає орган ДПС за місяць до настання терміну про необхідність скасування реєстрації, повинний попередити СПД. Якщо СПД пропустив термін зняття РРО з реєстрації і представники податкової служби виявили це самостійно, скасування реєстрації РРО відбуваються в примусовому порядку. При цьому, за застосування такого РРО (який буде прирівняний до незареєстрованного), згідно п.2 ст.17 Закону про РРО застосовується штраф у розмірі 20 нмдг.

Вопрос:Як можна виправити помилково проведене «службове внесення» ?
Ответ:

  Исправить ошибочно проведенной через регистратор расчетных операций (далее - РРО) операцию «служебное внесение» субъект хозяйствования может до окончания рабочего дня путем регистрации отрицательной суммы расчета или с помощью операции «служебная выдача». При этом действующим законодательством не предусмотрен механизм исправления ошибочно проведенной через РРО операции «служебное внесение» на следующий день. В случае установления в ходе проверки, факта, в частности, несоответствия на месте проведения расчетов суммы наличных средств сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, более чем на 10% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, по решению соответствующих контролирующих применяются финансовые санкции в размерах:

• 100% стоимости проданных с нарушениями, установленными п. 1 ст. 17 Закона Украины от 06.07.1995 г. № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее - Закон № 265), товаров (работ, услуг) - за нарушение, совершенное впервые;

• 150% стоимости проданных с нарушениями, установленными п. 1 ст. 17 Закона № 265, товаров (работ, услуг) - за каждое следующее совершенное нарушение.

Вопрос:Чи необхідно застосовувати РРО, якщо ФОП-єдинник продає напої?
Ответ:

Якщо фізична особа - підприємець - платник єдиного податку другої - четвертої груп здійснює роздрібний продаж пива, сидру, перрі (без додання спирту) і столових вин тільки на одній з господарських одиниць, то така особа зобов'язана проводити розрахункові операції за однаковим порядком на всіх структурних підрозділах , зокрема, повинен застосовувати РРО або розрахункові книжки і книги обліку розрахункових операцій на всіх інших господарських одиницях незалежно від асортименту товарів, оскільки законодавством передбачені вимоги до платника податків - підприємству, а не до його структурних підрозділах.

Экономьте вместе с ЕвроТехСервис!

Опиисание

Показать еще